Αργυρός Αναστάσης:
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο Madison
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου ομαδ/κή χρον/ση
5η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.

Ηλίας Περικλής :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα mtb
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα team relay

Πατές Γιώργος :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα mtb

Ποτουρίδης Έλπις:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο Madison
5η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στους πόντους

Ρέππας Βασίλης :
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 1000m. T.T.
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m. sprint
6η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο keirin.

Κουτσονικολή Αγγελική:
Πανελλήνιο ρεκόρ στα 500mm. T.T.Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200mm. Sprint.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην Α.Χ.ζευγών
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m.T.T.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο keirin.

Τσαβαρή Ελένη :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην Α.Χ.ζευγών
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. στο team relay.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 3000m. I.P.
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην ατ/κή χρον/ση.

Κωνσταντόπουλος Σπύρος:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. στο team relay
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην Α.Χ.ζευγών

Σταμόπουλος Άρης :
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην Α.Χ.ζευγών
5η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στους πόντους
6η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 3000m. I.P

Αγγελίδης Στυλιανός :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m. T.T.

Κουτσονικολής Δημήτρης:
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην ατ/κή χρον/ση.
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου αγώνας αντοχής.
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 3000m. I.P
5η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
5η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m. T.T.

Τζήμας Θεόδωρος:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. στο team relay
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m. T.T.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. αγώνας X/C.
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 3000m. I.P
4η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου αγώνας αντοχής.

STIHL STIHL Salamina cycling
Anek lines  Λιάρος Βιοιατρική
 
 Blue Star Ferries  Blue Star Ferries