Ηλίας Περικλής :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα mtb – cross country
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου στην ατ/κή χρον/ση

Πατές Γιώργος :
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα mtb – cross country
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων

Ποτουρίδης Έλπις:
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στους πόντους
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων

Σκόρδας Ιωάννης:
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου χρον/ση ζεύγων

Κουτσονικολή Αγγελική:
Πανελλήνιο ρεκόρ στα 500mm. T.T.Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200mm. Sprint.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο keirin.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m.T.T.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Λαζοπούλου Βάσω:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. - – cross country
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint

Αγγελίδης Στυλιανός :
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.
8η θέση παγκόσμιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.
6η θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Μισαηλίδης Μάριος:
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Τζήμας Θεόδωρος:
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο keirin
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Κουτσονικολής Δημήτρης:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m. T.T.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Στελάτος Γεώργιος:
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο team sprint.

Κουτσονικολή Γεωργία:
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 200m.sprint
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στα 500m. T.T.
1η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στο scratch.
2η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα πίστας στην ατομική καταδίωξη
3η θέση πανελλήνιο πρωτάθλημα m.t.b. αγώνας X/C.

STIHL STIHL Salamina cycling
Anek lines  Λιάρος Βιοιατρική
 
 Blue Star Ferries  Blue Star Ferries